Medlemskap

DISK finns för att skapa ett forum för alla designer verksamma i Skåne och blir på så sätt en naturlig plattform för att sprida information, öka samverkan, skapa nätverk och diskutera de frågor designer konfronteras med.

Genom att vara medlem i DISK bidrar du till att stärka den regionala designbranschen och en generös anda mellan designers. DISK fungerar som en självklar regional samtalspartner för olika, såväl regionala som nationella aktörer i designfrågor. Organisationer, myndigheter och näringsliv söker sig till DISK för att få kontakt med designer och sprida information, få hjälp i designfrågor och hitta rätt person för jobbet.

Ny medlemsflyer nyhetsbrev

Både etablerade och nyutbildade designers ger sitt viktiga stöd till föreningen DISK!
Med ett stort antal medlemmar har vi större potential att påverka vår situation och blir därmed också en starkare aktör i alla frågor. Ett större nätverk påverkar mer.

Vill du bli medlem i DISK? 
Skicka ett mail till: medlemskap@designeriskane.se med bifogat portfolio-exempel eller länk till hemsida!

Medlemsavgiften som gäller från 1:a April till 31:a Mars, går till föreningens aktiviteter så som DISK-kvällar, hemsidan, utställningar, marknadsföring av organisationen och oss medlemmar, medverkan i olika sammanhang, informationsbroschyrer med mera.

Har du frågor kring din inbetalning skicka ett e-mail till kontakt@designeriskane.se

Välkommen!