MÅNADENS FORMGIVARE: NAEMI GUSTAVSSON 3 oktober 2017

MÅNADENS FORMGIVARE: NAEMI GUSTAVSSON

 – 

Form/Design Center och DISK (Designer i Skåne) presenterar Månadens Formgivare.

Naemi Gustavsson startade sitt varumärke 2015 efter sina studier på Kunstakademiens designskola i Köpenhamn. Hon har sin studio i Malmö och jobbar med konceptuellt herrmode med fokus på hållbara processer både i design och produktionsfasen. Hennes arbete kretsar kring användandet och att skapa en starkare relation mellan plagg och bärare.

På Form/Design Center visar hon delar av sin senaste kollektion 31°. De thermokroma textilierna är ett samarbete med Marie Ledendal. Textilierna reagerar på värme vilket skapar en rörelse i ytan, som bleknar beroende av kroppens tillstånd, en typ av konsumentanpassad produkt som påverkas av det enskilda användandet.