DISK

Av designer – för designer! DISK – Designer i Skåne finns för att skapa ett forum för alla designer verksamma i Skåne. DISK blir på så sätt en naturlig plattform för att sprida information, öka samverkan, skapa nätverk och diskutera de frågor designer konfronteras med. Vi är en intresseförening, ett nätverk för regionens formgivare som också vill nå ut och kommunicera design och dess värden till en bredare publik.

 


Genom att blanda olika designkompetenser berikar vi varandra. DISK – Designer i Skåne vänder sig till alla professionella designer verksamma i Skåne. DISK sprider information, ökar samverkan, skapar nätverk. DISK verkar för att behålla en generös anda mellan designer.

DISK får saker att hända och arbetar med konkreta mål. DISK arbetar för att du som designer skall få tillgång till det du behöver, t ex verkstäder, väl insatta revisorer, juridikhjälp och andra viktiga kontakter. DISK anordnar även “DISKkvällar” för medlemmarna där frågor, som du som designer, dagligen är i kontakt med diskuteras. Utöver detta anordnar DISK föreläsningar, workshops, seminarier, kurser, utställningar m.m. för att höja vår kompetens och berika våra liv. Organisationer, myndigheter och näringsliv söker sig till DISK för att få kontakt med designer, sprida information, få hjälp i designfrågor och hitta rätt person för jobbet.

DISK är en ideell medlemsförening. I DISK finns redan nu industridesigner, arkitekter, modedesigner, grafiska designer, möbeldesigner, trädgårdsdesigner, textildesigner, inredningsarkitekter osv. Du har möjlighet att vara hur aktiv du vill men vår erfarenhet är att ju mer du lägger in desto mer får du ut. DISK ger medlemmarna möjlighet att marknadsföra sig genom utställningar och på vår väl besökta webbplats.

DISKs styrelse håller möte 12–14 gånger per år beroende på aktivitetsintensiteten. Har du som medlem idéer du vill ta upp med styrelsen är du välkommen att kontakta någon av våra styrelsemedlemmar, eller DISK e-post: kontakt@designeriskane.se

 

Styrelsemedlemmar 2015:

Charlott Karlsson Knuth, ordförande
Olof Kolte, kassör
Petra Braadli
Sophia Lithell
Britt Jönsson
Kajsa Willner
Astrid Linnéa Andersson